Hướng dẫn đăng ký mã vạch sản phẩm

1. MÃ SỐ MÃ VẠCH LÀ GÌ?

Mã số mã vạch (MSMV) là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, hàng hóa, tổ chức hoặc địa điểm,… dựa trên việc ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng cần phân định(sử dụng máy in mã vạch)và thể hiện mã đó dạng vạch để thiết bị (máy quét) có thể đọc được.

 

2. LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH:

– Phục vụ bán hàng tự động

– Phục vụ quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh,  xuất nhập khẩu hàng hóa

– Phục vụ trao đổi sữ liệu điện tử + mã quốc gia Việt Nam đã được Tổ chức mã số mã vạch Quốc tế GS1 (trước đây là EAN International) cấp là 893

3. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ MSMV TRÊN SẢN PHẨM, HÀNG HÓA:

Muốn có MSMV trên sản phẩm, hàng hóa của mình, các doanh nghiệp phải đăng ký với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (GS1 Việt Nam) tại các cơ quan nhận hồ sơ

Doanh nghiệp sẽ cấp mã số doanh nghiệp, được hướng dẫn lập mã số vật phẩm và in mã vạch trên sản phẩm, hàng hóa đúng theo các quy định kỹ thuật trong các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Doanh nghiệp phải nộp phí đăng ký và hàng năm phải nộp phí duy trì sử dụng MSMV theo Thông tư 88/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính.

QUATEST 3 được chỉ định là tổ chức đại diện cho GS1 Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận hướng dẫn đăng ký quyền sử dụng Mã số – Mã vạch theo Quyết định số 96/QĐ-TĐC ngày 22/10/2002 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

4​. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG MSMV GỒM NHỮNG GÌ?

a. Trình tự thực hiện:

– Đăng ký sử dụng mã số mã vạch.

– Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch.

– Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.

– Hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch.

b. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

– Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.

– Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN.

– Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam.

Số lượng hồ sơ: 2 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có nhu cầu sử dụng mã số mã vạch

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

– Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.

h. Lệ phí:

TT Phân     loại   Phí đăng ký cấp và hướng dẫn sử dụng Phí duy trì       
1 Sử dụng mã doanh nghiệp
a Sử dụng mã doanh nghiệp 7, 8 chữ số 1.000.000 1.000.000
b Sử dụng mã doanh nghiệp 9, 10 chữ số 1.000.000 500.000
2 Sử dụng mã GLN (một mã số) 300.000 200.000
3 Sử dụng mã EAN -8 (một mã số) 300.000 200.000
4 Đăng ký sử dụng mã nước ngoài 500.000

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Liên hệ để Nhận biểu mẫu đăng ký Điện thoại: 028-3829 4274, số máy nhánh: 344 | E-mail: gs1vietnam@quatest3.com.vn

Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch (Mẫu kèm theo).

Bản đăng ký Danh mục sản phẩm sử dụng  mã GTIN (Mẫu kèm theo).

Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu GS1 Việt Nam (Mẫu kèm theo).

(Lưu ý: nhấp vào link và kéo xuống mục download sẽ thấy mẫu)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Quyết định số 45/2002/QĐ-TTg ngày 27/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định nội dung quản lý nhà nước về mã số mã vạch.

– Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc cấp và quản lý mã số mã vạch.

– Thông tư 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch.

– Thông tư số 36/2007/TT-BTC ngày 11/4/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch.

5. ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH:

– Tại Hà Nội:

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1

Địa chỉ: Nhà E, Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3.8361399; Fax: (024) 3.8361199

Cơ sở 2: Lô B2-3-6a KCN Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội

Điện thoại: 024 32191002 – Email: kehoach@quatest1.com.vn

– Tại TP. Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Đ/C: 49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 7:30 – 16:30

Điện Thoại: 028-3829 4274, số máy nhánh: 344 | E-mail: gs1vietnam@quatest3.com.vn

0