CÁC CHỦNG LOẠI NHÃN IN TZE BROTHER VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỌC MÃ NHÃN TZE

– Dòng nhãn in đa lớp chất lượng cao:

– Các loại nhãn Tze:

 

– Ứng dụng cho các loại nhãn Tze:

 

– Cách đọc thông tin trên hộp nhãn:

– Cách đọc mã nhãn Tze:

 

– Bảng màu của nhãn tiêu chuẩn (lưu ý nhãn tiêu chuẩn được khuyến cáo dán bề mặt nhẵn và phẳng, không dùng để dán cáp, mặt cong nhỏ)

– Bảng màu của nhãn siêu dẻo và nhãn siêu dính: Nhãn siêu dẻo dùng cho các bề mặt cong (như dây cáp), nhãn siêu dính dùng cho các bề mặt thô và nhám.

– Nhãn có độ phân giải cao:  HGe (cho chất lượng in vượt trội)

– Ống co nhiệt HSe: sử dụng trên máy in nhãn cầm tay PT-E300; PT-E500; PT-E550W và máy in ống PT-E800T; PT-E850TKW . Hse là loại ống co nhiệt chuyên dụng để đánh dấu cáp điện, cáp quang hay cáp mạng.

Trả lời